Wymienniki ciepła basenowe

Materiały informacyjne w formacie PDF - Wymienniki B-line

Cennik

Zastosowanie
Wymienniki ciepła typu B zostały zaprojektowane głównie do stosowania w instalacjach ogrzewania wody basenowej. Wymienniki mogą mieć również zastosowanie w instalacjach: technologicznych, klimatyzacyjnych, w których czynnikiem roboczym będzie woda, glikol lub olej. Z uwagi na zastosowany materiał wymienniki są szczególnie przydatne w przypadku grzania, (chłodzenia) wody agresywnej korozyjnie, zawierającej wolny tlen, agresywny dwutlenek węgla, jony chlorkowe i siarczanowe o stężeniu do 150 mg/dm3. W układach zamkniętych należy zastosować wodę uzdatnioną a w otwartych urządzenia uzdatniające wodę, np. magnetyzer.


Budowa

Wymiennik typu B jest urządzeniem przepływowym, przeciwprądowym z przepływem wody grzejnej w rurkach, a wody ogrzewanej w przestrzeni międzyrurowej płaszcza. Powierzchnię wymiany ciepła tworzy pęk rur f 8x 0,6 tworzących wężownicę grzejną. Pakiet wężownicy jest zakończony dwoma ścianami sitowymi umieszczonymi wewnątrz płaszcza wymiennika. Wężownica wymiennika jest wykonana z rur karbowanych. W przypadku stwierdzenia nieszczelności w rurce można ją wyłączyć z pracy poprzez obustronne zaślepienie. Dopuszcza się zaślepienie 5% ilości rur. Wymienniki stanowią nierozbieralną konstrukcję spawaną i są zbudowane z wysokostopowej stali
 

 B  500 

Kolory w nazwie modelu wymiennika oznaczają:

  •    - typ wymiennika
  •    - oznaczenie wielkości wymiennika


Charaktersystyka techniczna

DANE TECHNICZNE Max ciśnienie pracy [MPa] Max temp. pracy [°C] Pojemność [dm3] Pow, wym. ciepła [m2] Masa [kg]
płaszcz płaszcz
B45 1,6 203 0,48 0,52 0,11 2,1
B70 1,6 203 0,84 0,64 0,18 3,0
B130 1,6 203 0,98 0,70 0,23 3,3
B180 1,6 203 1,38 1,21 0,38 4,6
B250 1,6 203 1,99 1,48 0,55 5,8
B300 1,6 203 2,58 1,76 0,73 7,3
B500 1,6 203 4,81 2,76 1,37 12,4
B1000 1,6 203 7,78 4,55 1,97 23,5 (29,1)*

 Rysunek

Przykładowa lokalizacja przyłączy
(w przeciwprądzie)
K1 - wlot czynnika grzewczego,
K2 - wylot czynnika ogrzewanego,
K3 - wlot czynnika ogrzewanego,
K4 - wylot czynnika grzewczego.